info@karkamis.bel.tr
0342 561 2005
Karkamış Belediyesi

Temizlik Müdürlüğü

Müdürlüğün Tanımı, Görevleri, Yetki ve Sorumlulukları,
Madde 6- Temizlik İşleri Müdürlüğü Belediye Kanununa dayanılarak kurulmuş,
Belediye Başkanına (veya Başkanlık Makamının görevlendirdiği Başkan Yardımcısına)
bağlı olarak çalışmaktadır.
Görevler (İş başlıkları)
1 Evsel Atıkların Toplanması ve Nakli
2- Tıbbi Atıkların Ayrı Toplanması ve Nakli
3- Cadde ve Sokakların Süpürme çalışması
4- Yıkama Çalışmaları
5- Toplu Gurup Temizlik Çalışması
6- Resmi ve Dini Bayram Çalışmaları
7- İbadet Yerleri ve Mezarlıkların Temizlik Çalışması
8- Mevsimsel Çalışmalar
9- Konteyner Dağıtım, Bakım ve Onarım Çalışması
10- Bordür ve Duvar Boyama Çalışması
11- Mülkü Amiri ve Belediyemizce Düzenlenen Etkinliklerde Diğer Müdürlüklere Destek
Çalışması
12- Çevre Sakinlerimiz ile Mevcut Esnaflarımızın Talep ve İsteklerinin Takibi ve Çözümü
Çalışması