info@karkamis.bel.tr
0342 561 2005
Karkamış Belediyesi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görevleri :

1. İmar planında dinlenme parkı, çocuk bahçesi, spor alanları, yaya
bölgeleri ve yeşil alan olarak tesis edilecek yerleri tespit ederek tanzimi için gerekli etüt, proje detay planlarını projelendirir, gerekli hallerde ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli çalışma yaparak uygulamasını yapar ya da ihale yolu ile yaptırılır.
2. Mevcut yeşil alanların ve parkların bakım (budama, form budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama vs.) ve onarımını yapar veya ihale yolu ile yaptırılır.
3. Planlarda olup 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyenin görevlerinden sayılan her türlü kent donatılarını (Parklar, yollar, bulvarlar, meydanlar, v.s) yapmak veya yaptırtmak,
4. Park, bahçe, dinlenme, yürüme alanları ile oyun alanları yapmak
5. Projelendirme bürosu ile veya gerekse müşavir kuruluş eliyle her türlü uygulama projelerini hazırlamak ve uygulamak,
6. Plandaki eksik ve maddi hataların tespiti halinde başkanlık oluru ile planlama birimini bilgilendirmek,
7. Ağaçlandırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak.(Toplu ağaçlandırma ve yol, refüj ağaçlandırmaları yapmak)
8. İlçenin yeşillendirilmesi için sera ve fidanlık alanlarımızı ileriye yönelik genişletmek, yeni bitkisel materyaller üretmek ve satın almak.
9. Çim ekimi, biçimi ve bakımını yürütmek.
10. Parklar için bitkisel toprak getirmek, toprak harçları yapmak.
11. Parkların sulanması için İlgili birimce, İSKİ’ ye başvurulup su bağlantılarının yaptırılmasını sağlamak.
12. Parkların aydınlatılması için İlgili birimce AYEDAŞ’ a başvurulup elektrik bağlantısının yaptırılmasını sağlamak.
13. Hizmet devamlılığını gerçekleştirmek amacıyla boyama, bakım, koruma ve onarım çalışmaları yapmak. Gerekli hallerde bakım atölyeleri kurarak bu işleri gerçekleştirmek.(sert zeminler, kafes teller, banklar, basket potaları ,oyun grupları spor aletleri vd.)
14. İhtiyaç tespiti yapmak ve gereken malzemenin teminini sağlamak.
15. Gerekli kuruluşlarla irtibata geçip iş birliği yapmak.
16. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dâhilin de yardımcı olmak.
17. Yeşil alanlarda sulama tesisatlarının kurulması, bank ve diğer kent mobilyaları gibi park donatılarının temini, montesi, tamir ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapmak.
18. Şehrin estetiği için süsleyici materyalleri (çiçeklik, havuz) projelendirmek, uygulama yapmak veya yaptırmak.
19. Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikâyetlerini inceleyerek, gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli cevapları ve aydınlatıcı bilgileri vermek.
20. Görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla teminini sağlamak.
21. Kışın acil önlem ekibi kurarak yoğun kar yağışı olduğu zamanlar yol açma çalışmalarına destek vermek, yapmak.
22. Zorunlu hallerde nakledilmesi gereken ağaçların ağaç nakli makinesiyle taşınması işleminde yardımcı olmak.(İst.B.şehir Beld. Vasıtası ile)
23. Çevre ile ilgili adli konularda Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli teknik elemanlarca bilirkişilik görevinin yapılması.
24. Vatandaşlara çevre bilincinin aşılanması, Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar, festivaller, sergiler, eğlence ve yarışmalar düzenlemek.
25. Belediye sınırları içinde yeşil alanların yeşillendirilmesi ve düzenlemesi çalışmaları için Büyükşehir belediye Başkanlığı’na yazı yazarak bu alanlarda Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma yapmasını istemek.
26. Bu çalışmaların yapılmaması halinde, teklif edilen alan üzerindeki çalışmaların müdürlükçe yapılarak masraflarını Büyükşehir Belediyesine iletmek. 
27. Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak,